Шановні колеги!

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова впевнено наближається до свого 100-річного ювілею. Невід’ємною частиною невпинної та різноманітної діяльності нашого славетного навчального закладу є дослідження своєї майже вікової історії, дбайливе вивчення і збереження історичної спадщини Університету.

Гортаючи сторінки збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спадщина Університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість», пересвідчуємося, що прийняте Вченою радою рішення щодо створення в Університеті «Ради зі спадщини» було вкрай необхідним і актуальним. А здійснення багатовекторного науково-освітнього проєкту зі Спадщини дуже цікавим і корисним для молоді.

Багатовекторність проєкту визначається проведенням в Університеті історичних тижнів, створенням міні-музеїв, історичних виставок, відзначення ювілеїв видатних особистостей і славетних річниць, проведенням різноманітних імпрез, круглих столів. На тематичних заходах відбуваються презентації книг, альманахів, буклетів і поліграфічних видань з історії та спадщини Університету.

Головна мета проєкту, по-перше, це привернення уваги до дбайливого ставлення, дослідження та збереження спадщини минулого. Проєкт дозволяє об’єднати минуле і сьогодення в єдиний історичний потік служіння вищій освіті та розвитку галузей міського господарства.

По-друге, збереження історії сьогодення. Осмислення стратегічних цілей розвитку навчального закладу на тлі сучасної історії країни. Роль колективу та особистостей у розвитку Університету. Вклад сучасних науковців ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в розбудову міського господарства, містобудування та архітектуру Харкова та України.

Тематика проєкту «Університет ХХ-ХХІ: Харкову, Україні, Світу» дозволяє побачити масштабність діяльності нашого навчального закладу майже за 100 років діяльності, осмислити масштабність університетського спадку і використати досвід минулого як ресурс розвитку університету сьогодні. Проєкт зі спадщини сприяє формуванню власної корпоративної філософії. Унікальна сумісна кропітка робота професорського-викладацького та студентського колективу зі збереження й дослідження спадщини університету позитивно впливає на атмосферу поваги науково-освітнього товариства до нашої Альма-Матер. Ця колективна робота суттєво відрізняє Національний Бекетівський університет від інших численних технічних галузевих вишів України.

Фонд Спадщини1 Бабаев Спадщина 2  

Зберігаючи вірність кращим традиціям та повагу до здобутків минулих поколінь, колектив Університету активно впроваджує нові підходи і методи в сфері своєї діяльності, зміцнюючи статус вищого навчального закладу у міжнародному науково-освітньому товаристві.

Ректор В.М. Бабаєв


vtour

Партнери

Вдячність

Сьогодні

Університет в соцмережах

Kname facebook instagramicons8 википедия 64

Ми у соцмережах

facebook 

Конф Спадщина ХНУМГ

Банер головний

ХНУМГ_100 років