Видання зі спадщини університету

      В ХНУМГ імені О.М. Бекетова під керівництвом голови Ради зі спадщини, ректора В.М. Бабаєва здійснюється видавничий проект. При підготовці видань використовуються матеріали «Фонду історичної, освітньої, наукової, інтелектуальної та культурної спадщини» університету» та матеріали з державних архівів, музейних, бібліотечних та особистих фондів.

      У 2017 році до уваги співробітників, викладачів, аспірантів, студентів університету та широкому колу читачів представлені наступні видання зі спадщини університету:


• Історико-літературне видання. Альманах музею. Випуск 23. Серія «Видатні імена». ДОЛЯ ВОЛОДИМИР ТИМОФІЙОВИЧ.
Випуск альманаху присвячений 80-річчю від дня народження Володимира Тимофійовича Долі, випускника інженерно-економічного факультету ХІІКБ 1960 року, кандидата економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки будівництва (1973-1992), академіка Академії будівництва України, лауреата премії імені академіка М. С. Буднікова, кавалера ордена «Знак Пошани», Заслуженого професора ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

• Матеріали Другої науково-практичної конференції «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість», від 15-16 грудня 2016 року.
У збірнику представлено науково-історичні дослідження зі спадщини ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, а саме: його історії, внеску видатних особистостей навчального закладу в його розбудову і розвиток науки про міське господарство, містобудування, культуру, історію країни. Матеріали подано у форматі статей-нарисів з використанням ілюстрацій, історичних матеріалів з архівних фондів Музейного комплексу й архіву університету, з державних архівів, музеїв, бібліотек. Видання призначено для студентів, аспірантів, випускників, викладачів, співробітників університету, дослідників історії вищої освіти, міського господарства й містобудування України.

* Науково-інформаційне видання. «Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова: ректорський вимір». Бібліографічний покажчик. Бібліографічний покажчик створений за сприяння та підтримки «Фонду історичної, освітньої, наукової, інтелектуальної та культурної спадщини» університету та присвячено історії розвитку ХНУМГ ім.. О.М. Бекетові та його керівникам. Покажчик знайомить з основними віхами життя та діяльності директорів і ректорів, їх внеском у розвиток навчального закладу, науковим доробком вчених, літературою про них.

• .Видання до 50-річчя Музею історії університету. «Музейний комплекс ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». Комплект кольорових листівок.
Музейний комплекс ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за час свого існування став невід’ємною частиною культурного життя університету, популярним культурно-освітнім центром, виставки, екскурсії та програми якого викликають незмінний інтерес. До складу сучасного музейного комплексу увійшли кілька музеїв. Кожен із них має цікаву історію створення та розвитку, яку доповнюють власні тематичні архівні фонди, унікальні експонати та цікаві персоналії. Незмінним залишається високе призначення музейної діяльності – збереження для майбутніх поколінь історичної спадщини університету.

• Архівний путівник. До 155-річчя від дня народження академіка архітектури О.М. Бекетова. «Архітектурна спадщина О.М. Бекетова в місті Харкові. Збереження та реставрація».
Матеріали до біографії зодчого, історії будівель за його проектами; відомості про їх реставрацію та відновлення у документах Методичного фонду факультету АДОМ. Сторінки науково-довідкового видання у стислій формі анотованого архівного опису науково-технічної документації допоможуть як обізнаному досліднику-архітектору, будівельнику, так і пересічному харків’янину ознайомитися з історією будівництва, збереження та відновлення архітектурних пам’яток українського зодчого, нашого земляка, академіка архітектури О.М. Бекетова.

• Буклет виставки до 155-річчя від дня народження академіка архітектури О.М.Бекетова. «Архітектурна спадщина О.М. Бекетові в місті Харкові. Збереження та реставрація.

• Буклет урочистого заходу до 155-річчя від дня народження О.М.Бекетова «Відкриття пам’ятника академіку архітектури О.М. Бекетова»

* Буклет виставки до 60-річчя СБЗ ХІІКБ. «Епоха студентських будівельних загонів в історії університету».

• Буклет «Видатні ювілеї ХНУМГ ім. О.М.Бекетова».

     Видання зі спадщини університету призначені для студентів, аспірантів, випускників, викладачів, співробітників університету, дослідників історії вищої освіти, міського господарства й містобудування України.

Язык сайта