Видання зі спадщини університету

      В ХНУМГ імені О.М. Бекетова під керівництвом голови Ради зі спадщини, ректора В.М. Бабаєва здійснюється видавничий проект. При підготовці видань використовуються матеріали «Фонду історичної, освітньої, наукової, інтелектуальної та культурної спадщини» університету» та матеріали з державних архівів, музейних, бібліотечних та особистих фондів.

      У 2017 році до уваги співробітників, викладачів, аспірантів, студентів університету та широкому колу читачів представлені наступні видання зі спадщини університету:

День памяти профессора университета, академика архитектуры А.Н.Бекетова

В последние дни осени, коллектив университета вспоминает и выражает дань уважения выдающемуся украинскому зодчему, академику архитектуры А.Н. Бекетову (1862-1941). 23 ноября – день памяти Алексея Николаевича.По проектам А.Н.Бекетова и под его руководством в городе Харькове построено более пятидесяти зданий. Возведенные столетие назад, они и сейчас являются важнейшими доминантами в центральных ансамблях города.

Память о Великой Отечественной войне

51  thumb

Шановні колеги! Нестримно спливає час... Вже 69 років пролягло між нашим сьогоденням і тим днем, який приніс нам Велику Перемогу. І з відстані років все яскравіше постає велич цієї доленосної події, яка визначила весь подальший хід історії людства, тим глибше усвідомлюємо її значення.

Палає вічний вогонь народної пам'яті... І хоча з роками все менше приходить до нього ветеранів, в скорботній ході прямують до нього їх діти, онуки, правнуки, несучи в серці почуття неоплатного боргу, безмежної подяки ветеранам. Пішла з життя більшість славних воїнів, все менше серед нас мужніх трудівників тилу, які дорогою ціною здобували Перемогу. Тим цінніший для сучасних поколінь кожний спогад, кожна фотографія, кожна жива пам'ятка тих суворих днів, в якій відтворені світлі образи солдатів перемоги. Ми свято зберігаємо ці свідоцтва.

  Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова  пишається своїми ветеранами, чий талант, знання, трудовий ентузиазм довгі роки розбудовували наш навчальний заклад, були запорукою його подальшого розвитку і процвітання. Хай же з цих сторінок дивляться на нас дорогі обличчя наших ветеранів, чиї долі назавжди вкарбовані в історію нашого університету.

НАШІ ВЕТЕРАНИ - УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ -1941- 1945

 

alexandrov o

Александров Семен Артемович

(1926 р.н.)

Полковник.

Працював  з 1977 до 1998 рр.старшим інженером 2-ї частини

Астапенко Григорій Олександрович

(1915 - 1998)

Підполковник медичної службию.Працював з 1977 до 1992 головним лікарем студентського санаторію-профілакторію

Бархаєва Світлана Іванівна

(1925 - 2005)

Працювала з 1979 до 1989 рр. завідуючою камерою зберігання студентського гуртожитку №4

Бержанський Леонід Семенович

(1920 - 1997)

Рядовий, працював  з 1961 до 1989 рр. Доцент кафедри філософії та наукового комунізму (1984 - 1989)

 

Бойко Микола Григорович

(1922 - 2006)

Рядовий, працював  з 1970 до 1991 рр. Старший викладач кафедри філософії та наукового комунізму (1978 - 1991)

 

Бородін Петро Павлович (1920-1992)
Лейтинант.

Ст.викладач кафедлри ЕМ

Брезинський Володимир Георгійович

(1923 - 2013)

Рядовий.

Працював з 1983 до 2004 рр. провідним науковим співробітником НДС кафедри світлотехніки та джерел світла

Бреславська Олена Пилипівна

(1926 - 1996)

Рядова. Працювала  з 1954 до 1982 рр. на викладацькій роботі

Бреславський Василь Євдокимович

(1920 - 1997)

Полковник-інженер, Завідувач кафедри теоретичної механіки (1976-1997)

Бухарін Леонід Михайлович

(1925 р.н.)

Полковник. Начальник навчального відділу(з 1978 р.). Голова Ради ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці (з 1993 р.).Помічник ректора.

Васильєв Яків Іванович

(1916 - 1991)

Майор, Працював з 1966 до 1986 рр. Завідувач курсами підвищення кваліфікації ІТП (1973-1984)

 

 

 

Васильєв Олексій Петрович

(1914 - 1985)

Підполковник, працював з 1977 до 1985 рр. Старший викладач кафедри історії, філософії та наукового комунізму

 

 

Васіс Микола Михайлович

(1910 - 1996)

Майор, працівав  з 1965 до 1985 рр. Доцент кафедри міського електричного транспорту

 

 

 

Вельцман Володимир Миколайович

(1926 - 2006)

Старший лейтенант, Працював з 1965 до 1993 Доцент кафедри історії, філософії та наукового комунізму

 

 

 

Волоконський Василь Пилипович

(1923 - 1990)

Молодший лейтенант, Працював  з 1966 до 1986 рр. Доцент кафедри електропостачання міст

 

 

 

Гладишев Борис Михайлович

(1918 - 1995)

Старший сержант, Завідувач кафедри технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів (1961-1982)

 

 

Горбунов Олексій Єгорович

(1926 - 2007)

Лейтенант, працював в ХМЕТ з 1961 до 1986 рр. Заступник директора електро-механічного технікуму з навчально-виробничої роботи (1975 - 1986)

Грінберг Авраам Маркович

(1920-1998)

Капитан, парцював в академії з 1968 до 1991 рр., доцент кафедри санітарної техніки

 

 

Грушевська Ніна Іванівна

(1923 - 1988)

Сержант, Швейцар гуртожитку № 4 (1978 - 1988)

 

Дерман Ілля Григорович

(1916 - 1982)

Капітан, працював  з 1961 до 1982 рр. старший викладач кафедри електротехніки

 

Дубівко Порфирій Кіндратович

(1919-2011)

Полковник, працював в академії з 1970 до 1975 рр., старший викладач кафедри цивільної оборони

 

 

 

Дюженко Михайло Георгійович

(1924-2008)

Лейтенант-інженер, працював в академії з 1953 р. Професор кафедри технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів

Єманова Пелагея Марківна

(1918 - 1996)

Рядова, Швейцар гуртожитку №3 (1984 - 1994)

 

Жуков Олександр Олександрович

(1922 - 1995)

Лейтенант, працював  з 1956 до 1989 рр. Доцент кафедри будівельних конструкцій

Зайцев Костянтин Дмитрович

(1910 - 1994)

Полковник, працював в академії з 1971 до 1986 рр. Викладач курсу цивільної оборони

 

 

 

 

Згурська Нінель Василівна

(1924 - 2006)

Технік, працювала в академії з 1968 до 1990 рр. Доцент кафедри планування та благоустрою міст

 

Іванов Тимофій Федорович

(1916 - 1982)

Старшина, працював  з 1978 до 1982 рр. Професор кафедри санітарної техники

 

Ізбаш Юрій Володимирович

(1912 - 2008)

Капітан-інженер.

Завідувач кафедри будівельних конструкцій (1954-1982)

 

 

 

Ільїн Андрій Семенович

(1914 - 1993)

Полковник, працював  з 1970 до 1988 рр. Начальник курсу цивільної оборони

Каличенко Павло Семенович

(1922 - 2009)

Рядовий, працював в академії з 1983 до 1996 рр. Навчальний майстер кафедри геодезії

 

Катречко Тихон Семенович

(1903 - 1983)

Старший лейтенант, працював з 1956 до 1972 рр. Доцент кафедри історії, філософії та наукового комунізму

Климов Микола Львович

(1913-1993)

Майор, працював з 1954 до 1974 рр. Старший викладач кафедри організації управління будівництвом

Корж Микола Олександрович

(1919 -2010)

Партизан. Лейтенант. Працював  з 1968 до 1986 рр. доцентом кафедри електропосточання міст

Кувшинов Сергій Іванович

(1901 - 1995)

Підполковник-інженер, працював з 1956 до 1974 рр. старшим викладачем кафедри будівельного виробництва та охорони праці

Кузьмін Микола Миколайович Старшина

(1912 - 1993)

Старшина, працював  з 1957 до 1975 рр. завідувачем кафедри, фізичного виховання і спорту

 

 

Кургузова Людмила Кирилівна

(1939 р.н.)

В'язень концентраційного табору, працювала в академії з 1995 до 2005 рр. вахтером навчального корпусу

Лавриненко Борис Костянтинович

(1917 - 1984)

Старший сержант, Доцент кафедри будівельної механіки (1960 - 1984)

 

Ландер Семен Мойсейович

(1911- 1990)

Капітан, Швейцар навчального корпусу (1980 - 1986)

Левченко Василь Федорович

(1927 - 1998)

Старшина, працював  з 1957 до 1996 рр. старшим товарознавцем адміністративно-господарчої частини

 

Ліберг Геннадій Альбертович

(1927 р.н.)

Майор, Працював з 1973 р. Спеціаліст Ради ректорів Харківського вузівського центру.

 

Ліхушин Олексій Михайлович

(1921 - 2003)

Лейтинант, працював  з 1987 до 1998 рр. слюсарем адміністративно-господарчої частини

Лобунець Борис Іванович

(1910 - 2005)

Капітан-інженер. Проректор з адміністративно-господарчої роботи (1965-1988)

Масловський В'ячеслав Вікторович

(1932 р.н.)

Капітан ІІ рангу, працював з 1986 р. доцентом кафедри експлуатації газових і теплових систем.

Медведєв Володимир Іванович

(1925 - 1991)

Старшина, Працював  з 1955 до 1991рр. Завідувач кафедри політичної економії (1972 - 1986) Декан факультету підвищення кваліфікації (1986 - 1991)

Рудник Віктор Якович

(1916-1996) 

Лейтенант, Працював в академії з 1956 до 1991 рр. Старший науковий співробітник

 

 

 

Сафонова Ніна Олексіївна

(1923 - 1999)

Рядова. Начальник відділу кадрів (1956-1999)

 

 

 

Сацук Георгій Михайлович

(1923-1993)

Старший лейтенант, Доцент кафедри теоретичної механіки (1971 - 1976)

 

 

 

Святченко Євген Андріанович

(1924 - 2004)

Лейтенант-інженер, Завідувач кафедри архітектури і рисунку (1976-1987)

 

 

 

Столяренко Павло Іларіонович

(1915 - 1999)

Майор, працював з 1965 до 1979 рр. Керівник духового оркестру

 

 

 

Терещенко Микола Вакулович

(1916 - 1986)

Капитан, працював з 1977 до 1980 рр. Технік кафедри геодезії

 

 

 

Терзян Іван Карапетович

Лейтенант, працював з 1977 до 1998 рр. Професор кафедри архітектурного і ландшафтного проектування

 

 

 

Титков Марат Григорович

(1924-2002)

Полковник, працював в  з 1983 до 1990 рр. Завідувач кабінету політекономії

 

 

 

Ткачук Євген Якович

(1910 - 1986)

Подполковник, працював з 1959 до 1975 рр. Начальник навчальної частини

Феоктистов Михайло Павлович

(1917 - 2003)

Майор, працював з 1977 до 1983 рр.Старший инженер студентського містечка

 

Чупир Олександр Єфимович

(1923 - 1980)

Підполковник, працював  з 1968 до 1980 рр. Старший викладач кафедри історії, філософії та наукового комунізму

Шарий Юрій В’ячеславович

(1925-2010)

Лейтенант, працював  з 1975 до 1996 рр. Доцент кафедри організації управління будівництвом

Шахов Олександр Іванович

(1918 - 1985)

Лейтенант, працював  з 1974 до 1979 рр. Проректор з наукової роботи (1961-1979)

Щербаненко Борис Михайлович

(1923 р.н.)

Підполковник, Завідувач кафедри історії, філософії та наукового комунізму

 

 

 

melnik-1

Мельник Михайло Тихонович

(1912 - 2002)

Капітан-інженер, працював  з 1982 до 1997 рр. Професор кафедри технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів

 

Мілкін Іван Тихонович

Рядовий, Швейцар навчального корпусу

Музиченко Олександр Миколайович

(1914 - 1998)

Сержант, працював з 1995 до 1996 рр.Завідувач кафедри санітарної техніки (1976-1986)

Назаров Павло Петрович

(1918 - 1998)

Молодший лейтенант, працював з 1962 до1988 рр. Доцент кафедри будівельних конструкцій, декан підготовчого відділення (1971-1979)

Намітоков Кемаль Кадирович

(1923 р.н.)

Старший сержант, Завідувач кафедри світлотехніки та джерел світла (1979-2002)

Ніколаєва Олександра Георгіївна

(1923 - 1992)

Старший сержант, Працювала  з 1982 до 1983 рр. Старший бібліотекар

Нісенбаум Дар’я Микитівна

(1919 - 1996)

Лейтенант медичної служби, Працювала  з 1980 до 1990 рр. Медична сестра профілакторію

Ольховська Олександра Марківна

(1915 - 1982)

Партизанка, Прибиральниця гуртожитку №4 (1978 - 1980)

Ольшанський Микола Федорович

(1919 - 2009)

Полковник, працював  з 1983 до 1988 рр. Заступник начальника навчального відділу

 

 

 

Педенко Олексій Іванович

(1921-1994)

Сержант, працював  з 1962 до 1992 рр. Доцент кафедри міського електричного транспорту

Подколзін Павло Семенович

(1911 - 1996)

Старший лейтенант-інженер, Завідувач кафедри охорони праці (1971-1979)

Поляковська Олександра Федорівна

(1923 - 1993)

Рядова, працювала  з 1969 до 1980 рр. Старший викладач кафедри санітарної техніки

Потімков Юрій Степанович

(1922 - 1992)

Молодший лейтенант, працював  з 1970 до 1989 рр. Доцент кафедри електропостачання міст

Брайловська Ганна Ісаївна

(1924 р.н.)

Сержант медичної служби, працювала в академії з 1986 до 2004 рр. Вахтер навчального корпусу

 

Головань Микола Микитович

Майор, Слюсар гуртожитку № 1.

 

Ельксне Сергій Іванович

(1918 - 1982)

Старший лейтенант юстиції, працював  з 1967 до 1982 рр. Старший викладач кафедри економіки міського господарства

 

Філін Вітилій Іванович

(1927 - 2002)

Сержант, працював  з 1987 до 1998 рр. Старший науковий співробітник кафедри теоретичної механік

Фоменко Станіслав Максимович

(1925 - 1995)

Полковник, працював  з 1984 до 1995 рр. Старший інспектор першої частини

Яхяєва Ніна Василівна

(1924 р.н.)

Молодший лейтенант, працювала  з 1992 до 2001 рр. Вахтер факультету підвищення кваліфікації спеціалістів ЖКГ

Виртуальный тур по музею

Виртуальная экскурсия по Музейному комплексу Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н.Бекетова создана на основе современной технологии визуального представления объемного пространства – технологии 3D-панорамной съемки и использует программный продукт Microsoft Photosynth.

первая панорама - Выставочный зал музейного комплекса (съемка - 2012 год)  ;

 

вторая панорама - Музей А.Н. Бекетова (до реорганизации, съемка - 2012 год).

 

третья панорама - Конференц-зал музейного комплекса, съемка 2012 год)

 

четвертая панорама - вход в ХНУГХ им.А.Н.Бекетова с ул.Революции,12

 

пятая панорама - выставка скульптур Мирталы Пилипенко "Поэзия в бронзе"

 

шестая панорама - Музей украинского писателя, общественного деятеля Пилипенко Сергея Владимировича

 

 


Главная

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

Харьковского национального университета городского хозяйства

имени А.Н. Бекетова

11415

Язык сайта