НАПЕРЕДОДНІ  УРОЧИСТОСТЕЙ  ДО ДНЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ В УНІВЕРСИТЕТІ  ВІДКРИТО МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ  ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ  М.Г. СНЄГОВУ

"Моя земля, моя трава, мой народ. Разве есть большее счастье, чем чувствовать себя сыном Родины, прямо и честно смотреть людям в глаза." (М. Снєгов)

Генерал 003 thumb

Снєгов Михайло Георгійович (1896 - 1960).

  Видатний воєначальник. Генерал-майор.

  Начальник військової кафедри ХІІКБ з 1952 до 1960 рр.

"Закрою глаза и навеки со мной  холмы, и костёлы, и лица… И будет в душе моей яростный бой  уже нескончаемо длиться... "  Ці рядки належать перу кадрово­го військового — генерал-майора Ми­хайла Георгійовича Снєгова. А бій, про який пише автор, — це перша в історії  війни битва з фа­шистами, з якої переможцями вийшли наші воїни — битва за м. Перемишль (нині це польське місто Пшемисль), що розгорнулася 22–25 червня 1941 р. Вже на другий день боїв, 23 черв­ня 1941 року, війська під командуван­ням Михайла Георгійовича змусили спотикнутися озброєну до зубів армію вермахту, що доти не знала поразок. У 1939 р. це місто було поділе­не на дві частини: західну — у складі німецького генерал-губернаторства та східну — радянську. Кордон про­лягав по річці Сян.

Подробнее...

ХНУМГ ім.О.М Бекетова, маючи майже вікову історію, отримавши статус національного університету і входячи в новий етап свого розвитку, активно робить кроки, які сприятимуть реалізації у навчальному закладі як європейського університетського духу саморозвитку, так і формуванню власної корпоративної філософії вузу.

Подробнее...

Сучасна наука університету з повагою увібрала інтелектуальну спадщину, створену видатними вченими минулих поколінь. Наступне десятиліття, яке передує сторіччю Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, ознаменоване святкуванням численних ювілеїв видатних вчених і педагогів. Ювілеї особистостей, наукова діяльність яких не втратила своєї цінності й актуальності для сучасності, які своєю натхненною та самовідданою працею перетворили наш університет в унікальний навчальний і науковий заклад, залишили реальний вагомий внесок у науку про життєдіяльність великих і малих міст.

Подробнее...

В последние дни осени, коллектив университета вспоминает и выражает дань уважения выдающемуся украинскому зодчему, академику архитектуры А.Н.Бекетову (1862-1941). 23 ноября – день памяти Алексея Николаевича. По проектам А.Н.Бекетова и под его руководством в городе Харькове построено более пятидесяти зданий. Возведенные столетие назад, они и сейчас являются важнейшими доминантами в центральных ансамблях города. Значительные постройки архитектора есть и в других: в Днепропетровске, Лубнах, Белгороде, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Киеве, Симферополе и Алуште. Одним из главных качеств выдающегося архитектора можно назвать его педагогический талант, который помог ему воспитать целую плеяду известных архитекторов современности. Педагогической деятельности А.Н.Бекетов посвятил более 40 лет своей жизни. В Харьковском институте инженеров коммунального строительства Алексей Николаевич преподавал с 1935 по 1941 г.г. В созданных академиком   архитектурных мастерских под руководством мастера осваивали азы профессии студенты-архитектуры. В своей автобиографии А.Н.Бекетов писал: «…со студентами у меня всегда были сердечные отношения и они чувствовали, что я люблю молодежь».

Подробнее...

Экскурсионный сезон в музейном комплексе университета традиционно  начинается в октябре месяце каждого нового учебного года. 9 октября 2014 года студенты-первокурсники кафедры туризма и гостиничного хозяйства, факультета менеджмента одни из первых посетили Музей.

Подробнее...

п-1 thumb Ты интересуешься историей своей страны и своего рода, тебе не безразлично останется ли память о судьбах твоих родных в годы Великой Отечественной войны в общеисторической канве прошлого, ты хочешь оставить своим будущим детям правду о своих дедах и прадедах – тогда стань участником университетского Проекта "Забвению не подлежит", посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Оргкомитет Проекта приглашает студентов университета войти в волонтерскую группу по созданию Сайта проекта. 

Подробности о Проекте читайте на Сайте музейного комплекса университета. http://museum.kname.edu.ua

Ждем будущих волонтеров проекта для записи в студенческую рабочую группу до 10 октября 2014 года, во время большого перерыва, в Раде музея (аудитория 103, административный корпус).

Оргкомитет проекта


Музейний комплекс університету - активний член Асоціації співробітників вузівських музеїв м. Харкова та приймає участь у різноманітних сумісних проектах та заходах, що проводять музеї нашого міста. Інформуємо студентське товариство про конкурс електронних виставок-презентацій, що проводить ХНУ ім. В.Н.Каразіна «Харківський університет - місту, Україні, світу». Запрошуємо студентів докладніше ознайомитися з умовами конкурсу в Раді музею. 

Подробнее...

1 copy

Сучасний ХНУМГ імені О.М.Бекетова сформувався як великий науково-освітній центр, що володіє глибокими традиціями і науково-педагогічними школами. Колективом навчального закладу різних років зроблено великий внесок у розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів. Імена вчених університету прикрашають вітчизняну історію розвитку міського господарства України. 

У 2014 році колектив університету згадує імена та відмічає славетні ювілеї своїх видатних вчених та педагогів. Більш пильний погляд на життєвий та наукових шлях цих видатних особистостей дозволяє зрозуміти витоки та історію розвитку університетської науки забезпечення життєдіяльності сучастих міст.

Подробнее...